יעוץ ארגוני

אבחון ארגוני

 

אבחון ארגוני:
 
האבחון הארגוני משקף להנהלת הארגון תמונת מצב קיימת לצורך קבלת החלטות לגבי אפשרויות ההתערבות הארגונית.
 
מטרת האבחון:
 
לקבוע האם נדרש שינוי למערכת הארגונית והיכן.
 
תמונת המצב המתקבלת כתוצאה מהאבחון הארגוני, משקפת את הקיים מבחינת קשרי גומלין ארגון – סביבה, יחסים בין מחלקות ופונקציות פנים – ארגוניות, יחסי ספק – לקוח, תקשורת ארגונית, תרבות ארגונית והשפעתה על השגת המטרות והיעדים הארגוניים.
 
מוצעים 3 שלבים עיקריים לביצוע האבחון הארגוני:
 
שלב 1 – הכניסה. בשלב זה, נקבעות היחידות הארגוניות אשר תשתתפנה באבחון,
בעלי התפקידי המיועדים לאבחון ותחומי האחריות של היועץ הארגוני.
 
שלב 2 – איסוף נתונים. מתבצע על ידי ראיונות עם בעלי תפקידים רלוונטיים בארגון, ביצוע תצפיות במוקדיםמרכזיים בארגון, הפצת שאלונים ועיבודם וקריאת מסמכים ארגוניים יעוצים.
 
שלב 3 – שיקוף. כתיבת דו"ח אבחון שמטרתו להצביע על מוקדי השינוי הארגוניים.
דו"ח האבחון מציג את מתודולוגיית ההתערבות הארגונית ואת מודל העבודה המוצע על שלביו השונים.

 

 

התקשרו: 
 
050-7646380
 

 

 

 

 

 

 

 
contactOrganizationsdetailsblogtipshadash
פיתוח אתר: אבוב אנד ביונד  |    עיצוב אתרי אינטרנט: א. קסטניידה   |   
יוזמה, אורית פרץ , כל הזכויות שמורות © 2008