קריירה ארגונית

מרכזי הערכה

 

 
בניה והפעלה של מרכזי הערכה.
 
מרכז הערכה מאפשר זיהוי ואבחון פוטנציאל הון אנושי עתידי או קיים בארגון.
 
מטרת מרכז ההערכה:
 
אבחון ומיון מועמדים לתפקידי ניהול בארגון, מדרג ביניים ועד בכיר, בדגש על היבטים איכותיים ההולמים את הד.נ.א הארגוני.
במרכז ההערכה של "יוזמה", ניתן להסתייע בכלים הבאים:
-         מבחני אינטליגנציה ונטיות אישיות.
-         תרגילי הדמיה המשקפים מצבים ריאליים הלקוחים מהסביבה הארגונית.
-         ראיון אישי עם פסיכולוג/ית.
-         שאלון הערכת עמיתים – סוציומטרי.
-         משחקי תפקיד בהם ניתן לצפות ולהסיק לגבי מידת התאמת המועמד לתפקיד ולד.נ.א הארגוני.
 
 
תוצאות האבחון – מסייעות לקבלת החלטות בארגון באשר ל:
 
-         קבלת מועמד לתפקיד.
-         זיהוי פוטנציאל ניהולי.
-         קידום/ניוד עובדים בארגון.
-         בניית מסלולי קריירה פנים ארגוניים.
 
התהליך מונחה על ידי צוות יועצים ארגוניים ופסיכולוגים.
נציגי הארגון שותפים לתהליך, כמעריכים וכמקבלי החלטות על סמך ההתנהגויות הנצפות והתהליך הייעוצי.

 

צור קשר

050-7646380

 

 

 

 

 

 

 
contactOrganizationsdetailsblogtipshadash
פיתוח אתר: אבוב אנד ביונד  |    עיצוב אתרי אינטרנט: א. קסטניידה   |   
יוזמה, אורית פרץ , כל הזכויות שמורות © 2008